ارتباط با ما

ایمیل

آدرس

فارس، شیراز، بلوار سلمان فارسی (پیرنیا)، روبروی سایپا حریت، فروشگاه خانواده آب

سرکار خانم امیری

خدمات پس از فروش

سرکار خانم پور امین

فروش دستگاه های صنعتی

سرکار خانم کریم‌پور

فروش دستگاه های صنعتی

سرکار خانم قدرت‌الهی

فروش به همکار و نمایندگی