سوالات متدوال

با توجه به اینکه برنامه کاری تکنسین‌های شرکت از قبل بسته می‌شود، بعد از درخواست خدمات به صورت تلفنی و یا از طریق سایت، برنامه ریزی لازم صورت می پذیرد.

معمولا تحویل دستگاه در ۲۴ ساعت کاری آینده انجام می شود.

با توجه به اینکه برنامه کاری تکنسین های شرکت از قبل بسته میشود بعد از در خواست خدمات به صورت تلفنی یا از طریف سایت در اولین فرصت ممکن خدمات انجام میگیرد . ساعت کاری اداری شرکت از ۸:۰۰ صبح الی ۱۶:۳۰ میباشد و زمان فعالیت تکنسین های مجموعه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸ است.

 معمولا چنانچه کربن در رطوبت قرار بگیرد ممکن است بوی نا مطبوع داشته باشد . بیشتر مواقع علت بوی آّ بی کیفیت بودن کربن یا مخزن و لوله کشی و اتصالات قدیمی دستگاه است.

با توجه به اینکه تعداد فیلتر های دستگاه ها به صورت استاندارد ۶ مرحله میباشد اما در صورت نیاز برای آنالیز های مصرفی خاص امکان اضافه کردن فیلتر با هزینه فیلتر ها وجود دارد.

از لحاظ کیفیت آب تفاوت چندانی ندارند اما از لحاظ مسائل استاندارد قالب تولید و همچنین گرید خوراکی بودن مواد اولیه و طول عمر بیشتر قطعات دستگاه اجناس تایوانی مرغوب تر هستند.

بوی بد ممکن است از فیلتر های کربنی یا مسیر لوله کش و یا مخزن آب دستگاه باشد.

با توجه به اینکه فشار آّب خروجی از مخزن تحت فشار تامین می شود در مسیر مخزن و برداشت آب فقط ۲ فیلترمرحله ۵ و ۶ قرار دارد که ممکن است این فیلتر ها بیش از حد پر شده باشند و فشار خروجی مسدود کرده باشند.